Saturday, June 02, 2018

Pavitra Portal Maharashtra Government

Pavitra Portal Maharashtra Government

Pavitra Portal Maharashtra 2018 – edustaff.maharashtra.gov.in/pavitra


Registration Form Pavitra Portal 2018 – Apply Now

शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांच्या log in ला उमेदवारांच्या माहितीतील तफावत दुरुस्त करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
Pavitra Portalt is Started Now. 
Large number of Candidates were waiting for this portal & Finally From today on 2nd July 2018 The portal is started. 
Portal is www.edustaff.maharashtra.gov.in/pavitra/users/login/where users can register Online For the Teachers Recruitment Process. 
The Registration Process For APPLICANT will be available 

Pavitra Portal मध्ये उमेदवारांनी नोंदणी करण्याचे वेळापत्रक. 
दिनांक ​TAIT परीक्षा आसन क्रमांक
पासून ​पर्यंत
06/07/2018 ​To 08/07/2018SED_TAIT_0000001SED_TAIT_0005000
09/07/2018 To 11/07/2018SED_TAIT_0005001SED_TAIT_0015000
​12/07/2018 To 15/07/2018SED_TAIT_0015001SED_TAIT_0030000
​16/07/2018 To 18/07/2018SED_TAIT_0030001SED_TAIT_0045000
​​19/07/2018 To 22/07/2018SED_TAIT_0045001SED_TAIT_0060000
23/07/2018 To 25/07/2018 ​SED_TAIT_0060001SED_TAIT_0075000
​26/07/2018 To 29/07/2018 ​SED_TAIT_0075001SED_TAIT_0090000
​30/07/2018 To 01/08/2018SED_TAIT_0090001SED_TAIT_0105000
02/08/2018 To 05/08/2018SED_TAIT_0105001SED_TAIT_0120000
02/08/2018 To 05/08/2018SED_TAIT_0120001SED_TAIT_0135000
​09/08/2018 To 12/08/2018SED_TAIT_0120001SED_TAIT_0150000
13/08/2018 To 15/08/2018SED_TAIT_0150001SED_TAIT_0165000
16/08/2018 To 19/08/2018SED_TAIT_0165001SED_TAIT_0180000
​20/08/2018 To 23/08/2018SED_TAIT_0180001SED_TAIT_0199143
वरील वेळापत्रकात दर्शविलेल्या कालावधीमध्ये नमूद केलेल्या बैठक क्रमांकाच्या उमेदवारांनाच अर्ज करता येतील.
या व्यतिरिक्त इतर बैठक क्रमांकांच्या उमेदवारांना इतर तारखांना अर्ज करता येणार नाही.


Apply Now--Click Here